page_banner

Etikèt GHS

Danje
Kenbe deyò nan atenn timoun yo
Li etikèt anvan ou itilize

Danjre si vale oswa si respire.Ka danjere an kontak ak po.Li lakòz gwo boule nan konpetans ak domaj nan je yo.Ka lakòz iritasyon respiratwa.Toksik pou lavi akwatik ak efè ki dire lontan.
Prevansyon:Kenbe veso a byen fèmen.Pa respire pousyè / lafimen / gaz / vapè / espre.Lave byen apre yo fin remèt.Pa manje, bwè oswa fimen lè w ap itilize pwodui sa a.Itilize sèlman deyò oswa nan yon zòn ki byen vantile.Evite lage nan anviwònman an.Mete gan pwoteksyon/rad pwoteksyon/pwoteksyon je/pwoteksyon figi.
Repons:SI VALE: Rense bouch.PA pwovoke vomisman.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI sou PO: Retire imedyatman tout rad ki kontamine.Imedyatman rense l avèk dlo pou plizyè minit.Lave rad ki kontamine anvan w itilize ankò.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI RALE: Retire moun nan lè fre epi kenbe l konfòtab pou respire.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI NAN JE: Touswit rense l avèk dlo pou plizyè minit.Retire lantiy kontak, si prezan epi fasil pou fè.Kontinye rense.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.Jwenn èd medikal ijans si w santi w mal.Tretman espesifik ijan (gade enstriksyon siplemantè premye swen sou fèy done sekirite a).Kolekte devèsman.
Depo:Kenbe veso a byen fèmen.Magazen fèmen.
Dispozisyon:Jete sa ki/resipyan an akò ak règleman nasyonal yo.
Gade nan fèy done sekirite