page_banner

MSDS

Fèy Done Sekirite Chimik

SEKSYON 1 IDANTIFIKASYON

Non pwodwi:Potasyòm Monopersulfate konpoze

Lòt non:Potasyòm peroxymonosulfate.

Itilizasyon pwodwi:Dezenfektan ak amelyore kalite dlo pou lopital, kay, bèt ak akwakilti, dezenfektan pou amelyorasyon tè ak restorasyon / agrikilti, pre-oksidasyon, dezenfeksyon ak tretman dlo egou nan dlo tiyo / tretman dlo nan pisin ak spa, mikwo etchants pou endistri elektwonik, netwaye bwa / endistri papye / endistri manje / tretman anti kontraksyon nan cheve mouton, pwodui kosmetik ak pwodwi chimik chak jou.

Non founisè a:HEBEI NATAI ENDISTRI CHIMIK CO, LTD.

Adrès founisè a:No.6, Chimik North Road, Sikilè Chimik Endistriyèl Distri, Shijiazhuang, Hebei, Lachin.

Kòd postal: 052160

Kontakte telefòn/faks:+86 0311 -82978611/0311 -67093060

Nimewo telefòn ijans: +86 0311 -82978611

SEKSYON 2 IDANTIFIKASYON DANJE

Klasifikasyon nan sibstans la oswa melanj

Toksisite egi (pokal) Kategori 5 Kowozyon/iritasyon po Kategori IB, Domaj nan je grav/iritasyon nan je Kategori 1, Toksisite espesifik ògàn sib (yon sèl ekspoze) Kategori 3 (iritasyon respiratwa).

Eleman etikèt GHS, ki gen ladan deklarasyon prekosyon

22222

Mo siyal:Danje.

Deklarasyon danje (yo):Danjre si vale oswa si respire.Ka danjere an kontak ak po.Kòz grav boule po ak domaj nan je.Ka lakòz iritasyon respiratwa.

Deklarasyon prekosyon (yo):

Prevansyon:Kenbe veso a byen fèmen.Pa respire pousyè / lafimen / gaz / vapè / espre.Lave byen apre yo fin remèt.Pa manje, bwè oswa fimen lè w ap itilize pwodui sa a.Itilize sèlman deyò oswa nan yon zòn ki byen vantile.Evite lage nan anviwònman an.Mete gan pwoteksyon/rad pwoteksyon/pwoteksyon je/pwoteksyon figi.

Repons:SI VALE: Rense bouch.PA pwovoke vomisman.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI sou PO: Retire imedyatman tout rad ki kontamine.Imedyatman rense l avèk dlo pou plizyè minit.Lave rad ki kontamine anvan w itilize ankò.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI RALE: Retire moun nan lè fre epi kenbe l konfòtab pou respire.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.SI NAN JE: Touswit rense l avèk dlo pou plizyè minit.Retire lantiy kontak, si prezan epi fasil pou fè.Kontinye rense.Jwenn èd medikal ijans imedyatman.Jwenn èd medikal ijans si w santi w mal.Kolekte devèsman.

Depo:Kenbe veso a byen fèmen.Magazen fèmen.

Dispozisyon:Jete sa ki/resipyan an akò ak règleman nasyonal yo.

SEKSYON 3 KONPOZISYON/ENFÒMASYON SOU ENGREYYAN

Non Chimik Nimewo CAS

EC No.

Konsantrasyon
Potasyòm monopersulfate 70693-62-8

233-187-4

43-48%

Potasyòm Sulfat

7778-80-5

231-915-5

25-30%

Potasyòm bisulfate

7646-93-7

231-594-1

24-28%

Manyezyòm oksid 1309-48-4

215-171-9

1-2%

 

SEKSYON 4 MEZI PREMYE SOU

Deskripsyon mezi premye swen ki nesesè yo

Si yo respire:Si w respire, deplase moun nan lè fre.Kenbe aparèy respiratwa degaje.Si gen difikilte pou respire, bay oksijèn.

Nan ka kontak po:Retire imedyatman tout rad ki kontamine, rense byen ak anpil dlo pou omwen 15 minit.Jwenn swen medikal imedyatman.

Nan ka kontak zye:Leve po je yo imedyatman, rense byen ak anpil dlo pou omwen 15 minit.Jwenn swen medikal imedyatman.

Si vale:Rense bouch.Pa pwovoke vomisman.Jwenn swen medikal imedyatman.

Sentòm ak efè ki pi enpòtan yo, tou de egi ak reta:/

Endikasyon de atansyon medikal imedya ak tretman espesyal ki nesesè:/

SEKSYON 5 MEZI POU LAPAB

Mwayen etenn apwopriye:Sèvi ak sab pou disparisyon.

Danje espesyal ki soti nan pwodui chimik la:Dife anbyen ka libere vapè danjere.

Aksyon espesyal pwoteksyon pou ponpye:Ponpye yo ta dwe mete aparèy pou respire endepandan ak rad pwoteksyon konplè.Evakye tout pèsonèl ki pa esansyèl.Sèvi ak espre dlo pou refwadi veso ki pa louvri.

SEKSYON 6 MEZI PWOFÈ AKSIDAN

Prekosyon pèsonèl, ekipman pwoteksyon ak pwosedi ijans:Pa respire vapè, ayewosòl.Evite kontak ak po ak je.Mete rad pwoteksyon ki reziste asid-baz, gan pwoteksyon ki reziste asid-baz, linèt sekirite ak mask gaz.

Prekosyon anviwònman an:Anpeche plis flit oswa devèsman si yo an sekirite pou fè sa.Pa kite pwodwi antre nan drenaj yo.

Metòd ak materyèl pou kenbe ak netwaye:Evakye pèsonèl yo nan zòn ki an sekirite, epi nan izolasyon, aksè restriksyon.Pèsonèl repons pou ijans yo mete mask pousye tip filtre pwòp tèt ou, mete rad pwoteksyon ki reziste asid ak alkali.Pa dirèk kontak ak flit la.MINÈ DEVÈSMAN: Absòbe ak sab, lacho sèk oswa sann soda.Li kapab tou lave ak anpil dlo, epi dlo a lave dilye epi mete nan sistèm dlo ize a.GWO DEVÈSMAN: Konstwi yon wout oswa yon azil pou tranche.Kouvèti kim, pi ba dezas vapè.Sèvi ak ponp prevansyon eksplozyon transfè devèsman nan tankè oswa pèseptè eksklizif, resiklaj oswa anbake nan sit yo jete fatra.

SEKSYON 7 MANYEN AK DEPO

Prekosyon pou manyen san danje:Operatè yo dwe resevwa fòmasyon espesyal, entèdi respekte pwosedi operasyon yo.Sijere operatè yo mete mask gaz filtre pwòp tèt ou-priming, pwoteksyon je, rad pwoteksyon asid ak alkali ki reziste, gan pwoteksyon ki reziste asid ak alkali.Evite kontak ak je, po ak rad.Kenbe lè anbyen ap koule lè w ap fonksyone Kenbe veso yo fèmen lè w pa itilize yo.Evite kontak ak alkali, poud metal aktif, ak pwodwi vè.Bay ekipman dife apwopriye ak ekipman tretman ijans.

Kondisyon pou depo an sekirite, ki gen ladan nenpòt enkonpatibilite:Sere nan yon kote ki sèk, byen vantile.Sere nan mwens pase 30 ° C.Kenbe veso a byen fèmen.Manyen dousman.Sere lwen alkali, poud metal aktif, ak pwodwi vè.Zòn depo yo ta dwe ekipe ak ekipman tretman ijans ak veso pou kolekte apwopriye pou devèsman.

SEKSYON 8 KONTWÒL Ekspozisyon/PWOTEKSYON PÈSONÈL

Paramèt kontwòl:/

Kontwòl jeni apwopriye:Operasyon byen fèmen, vantilasyon echapman lokal yo.Bay douch sekirite ak estasyon lave je tou pre espas travay.

Ekipman pwoteksyon pèsonèl:

Pwoteksyon je/figi:Linèt sekirite ak plak pwotèj bò ak mask gaz.

Pwoteksyon men:Mete gan kawotchou ki reziste asid ak alkali.

Pwoteksyon po ak kò:Mete soulye sekirite oswa bòt sekirite, pa egzanp.Kawotchou.Mete asid kawotchou ak rad pwoteksyon ki reziste alkali.

Pwoteksyon respiratwa:Posib ekspoze a vapè yo ta dwe mete mask gaz filtre pwòp tèt ou-priming.Sekou oswa evakyasyon ijans, li rekòmande pou mete respiratè lè.

SEKSYON 9 PWOPRIYETE FIZIK AK CHIMIK

Eta fizik: Poud
Koulè: Blan
odè: /
Pwen fizyon / pwen konjelasyon: /
Pwen bouyi oswa premye bouyi ak ranje bouyi: /
Enflamabilite: /
Limit eksplozyon pi ba ak anwo / limit ki ka pran dife: /
Pwen flash: /
Tanperati oto-ignisyon: /
Tanperati dekonpozisyon: /
pH: 2.0-2.4 (10g / L solisyon akeuz);1.7-2.2 (30g/L solisyon akeuz)
Viskozite sinematik: /
Solibilite: 290 g / L (20 ° C solubilite dlo)
Koefisyan patisyon n-oktanol/dlo (valè log): /
Presyon vapè: /
Dansite ak/oswa dansite relatif: /
Dansite vapè relatif: /
Karakteristik patikil: /

 

SEKSYON 10 estabilite ak reyaktivite

Reyaktivite:/

Estabilite chimik:Ki estab nan tanperati chanm anba presyon nòmal.

Posiblite pou reyaksyon danjere:Reyaksyon vyolan posib ak: Baz sibstans ki ka pran dife

Kondisyon pou evite:Chalè.

Materyèl enkonpatib:Alkali, materyèl ki ka pran dife.

Pwodwi dekonpozisyon danjere:Ksid souf, oksid potasyòm

 

SEKSYON 11 ENFÒMASYON TOXIKOLOGIK

Efè sante egi:LD50:500mg/kg (rat, oral)

Efè sante kwonik:/

Mezi nimerik toksisite (tankou estimasyon toksisite egi):Pa gen done ki disponib.

SEKSYON 12 ENFÒMASYON EKOLOGIK

Toksisite:/

Pèsistans ak degradabilite:/

Potansyèl bioakimilasyon:/

Mobilite nan tè a:/

Lòt efè negatif:/

SEKSYON 13 KONSIDERAsyon SOU DISPOSITION

Metòd jete:An akò ak depatman pwoteksyon anviwònman lokal la anba jete resipyan pwodwi yo, anbalaj fatra ak résidus.Konsilte yon pwopozisyon konpayi pwofesyonèl jete fatra.Dekontamine veso ki vid yo.Anbakman dechè yo dwe byen chaje, byen make, epi dokimante.

SEKSYON 14 ENFÒMASYON POU TRANSPÒ

Nimewo UN:UN 3260.

UN bon non anbake:KOROZIV SOLID, Asid, INOGANIC, NOS

Klas danje transpò (yo):8.

Gwoup anbalaj: II.

Prekosyon espesyal pou itilizatè:/

SEKSYON 15 ENFÒMASYON REGLEMAN

Règleman Tout itilizatè yo dwe konfòme yo ak règleman oswa estanda sou pwodiksyon sekirite, itilizasyon, depo, transpò, chaje ak dechaje pwodui chimik danjere nan peyi nou an.

Règleman sou Jesyon Sekirite nan pwodui chimik danjere (Revizyon 2013)

Règleman sou itilizasyon an sekirite nan pwodui chimik nan espas travay la ([1996] Depatman Travay te pibliye nimewo 423)

Règ jeneral pou klasifikasyon ak kominikasyon danje nan pwodwi chimik yo (GB 13690-2009)

Lis machandiz danjere (GB 12268-2012)

Klasifikasyon ak kòd machandiz danjere (GB 6944-2012)

Prensip klasifikasyon gwoup anbalaj transpò machandiz danjere (GB/T15098-2008)

Limit ekspoze nan travay pou ajan danjere nan espas travay la Ajan danjere chimik (GBZ 2.1 - 2019)

Fèy done sekirite pou pwodwi chimik yo - Kontni ak lòd nan seksyon yo (GB/T 16483-2008)

Règ pou klasifikasyon ak etikèt sou pwodwi chimik yo - Pati 18: Toksisite egi (GB 30000.18 - 2013)

Règ pou klasifikasyon ak etikèt sou pwodwi chimik yo - Pati 19: Kowozyon po / iritasyon (GB 30000.19 - 2013)

Règ pou klasifikasyon ak etikèt sou pwodwi chimik yo - Pati 20: Domaj nan je grav/iritasyon nan je (GB 30000.20 - 2013)

Règ pou klasifikasyon ak etikèt sou pwodwi chimik yo - Pati 25: Toksisite ògàn espesifik yon sèl ekspoze (GB 30000.25 -2013)

Règ pou klasifikasyon ak etikèt sou pwodwi chimik yo - Pati 28: Danjre pou anviwònman akwatik (GB 30000.28-2013)

 

SEKSYON 16 LÒT ENFÒMASYON

Lòt enfòmasyon:SDS a prepare dapre egzijans sistèm globalman amonize klasifikasyon ak etikèt pwodwi chimik yo (GHS) (Rev.8, 2019 Edisyon) ak GB/T 16483-2008.Yo kwè enfòmasyon ki anwo yo egzat epi li reprezante pi bon enfòmasyon ki disponib pou nou kounye a.Sepandan, nou pa fè okenn garanti sou kapasite komèsan oswa nenpòt lòt garanti, eksprime oswa implicite, ki gen rapò ak enfòmasyon sa yo, epi nou pa asime okenn responsablite ki soti nan itilizasyon li yo.Itilizatè yo ta dwe fè pwòp envestigasyon yo pou detèmine si enfòmasyon yo apwopriye pou objektif patikilye yo.Nan okenn ka nou ta dwe responsab pou nenpòt reklamasyon, pèdan, oswa domaj nan nenpòt twazyèm pati oswa pou pwofi pèdi oswa nenpòt domaj espesyal, endirèk, aksidantèl, konsekans oswa egzanplè, sepandan, ki rive nan itilize enfòmasyon ki anwo a.Done yo nan SDS la se sèlman pou referans, pa reprezante espesifikasyon yo nan pwodwi yo.